Cercetare continuă

Activitatea de cercetare științifică

De peste 30 de ani desfășurăm în Câmpul Experimental de Fitotehnie activități de cercetare pe 21 ha, care tratează probleme actuale asociate noilor provocări din domeniu, precum schimbările climatice, securitatea alimentară și creșterea exponențială a populației globale.

Cercetare

39

ANIDECERCETARE

Cercetare pe diverse tematici

Pe suprafața de teren destinată cercetărilor știintifice se aplică diverse tematici din domeniul agronomiei.

1
Conceptele agriculturii sustenabile/durabile
2
Relația sol-plantă-atmosferă sub impactul diferitelor tehnologii de cultură aplicate
3
Testarea de soiuri și hibrizi
4
Biodiversitatea sistemului agricol
5
Economia circulară
Activități de cercetare și producție

Moara Domnească centru de practică pentru studenții USAMV București

O bază materială modernă care facilitează dezvoltarea activităților de producție și asigură infrastructura ce permite desfășurarea activităților de cercetare.

Poza cercetare

Interra Farm Network

Din anul 2017, prin implementarea conceptului Interra® Farm la stațiune, viitori ingineri agronomi însușesc cunoștințe temeinice privind conceptul de utilizare durabilă a produselor pentru protecția plantelor.

Lucrări de diplomă

Studenții USAMV București beneficiază de stagii de practică și desfășoară activități de cercetare în câmpuri experimentale, concretizate în elaborarea lucărilor de diplomă pentru studiile de licență, masterat și doctorat.

Câmpul experimental

Câmpul experimental de la Stațiunea Didactică de Cercetare-Dezvoltare Agronomică Moara Domnească, în care specialiștii și studenții USAMV desfășoară activități de cercetare, include experiențe staționare și de lungă durată cum sunt cele cu asolamente și îngrășăminte cu azot înființate în anul 1981 de către Prof.univ.dr. Constantin Pintilie (31.08.1933-01.08.2011) de la Catedra de Agrotehnică, dar și cele care fac obiectul tematicilor de cercetare aferente proiectelor câștigate în competițiile desfășurate prin Planul Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare; competiții derulate prin Ministerele Educației, Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Cercetări științifice transdisciplinare

Prin colaborarea cu facultățile și centrele de cercetare din cadrul USAMV București, cercetările științifice desfășurate la Moara Domnească au caracter transdisciplinar cu implicații în 6 domenii.

Facultatea de Agricultura

Domeniul Agricol

Facultatea de Horticltura

Domeniul Horticol

Facultatea de Medicina Veterinara

Domeniul Medical Veterinar

Facultatea de Zootehnie

Domeniul Zootehnic

Facultatea de Biotehnologii

Domeniul Biotehnologic

Facultatea de Imbunatatiri Funciare

Domeniul Îmbunătățirilor Funciare